2013-01-24

EB-ko berrikuntzari emandako laguntza publikoa eraginkorragoa egiten


Berrikuntza elementu oso garrantzitsua da europar enpresentzat, eta horregatik dokumentu honen helburua da debate ireki eta informatu bat sustatzea, EB-ean berrikuntzari laguntzeko mekanismo publikoen efikazia nola hobetu daitekeen jakiteko. EB-an ahalik eta efikazia handienarekin berrikuntza sustatzeko helburuarekin, berrikuntza politika argietan oinarritu beharko dira, eta enpresa berritzaileen beharrei erantzun beharko diete. Zentzu honetan, Europan berrikuntzari ematen zaion laguntza efizientearen inguruko kontsulta honetan, neurri handi batean egungo neurriekiko satisfazio eza adierazten dute.