2013-02-14

EUSKAL AEko HIRU HILEROKO KONTU EKONOMIKOAK (HKE) 2012- 4. HIRUHILEKOA.

Euskal AEko BPGk urte arteko %1,7ko murrizketa izan zuen 2012ko laugarren hiruhilekoan
http://eu.eustat.es/ci_ci/elementos/ele0010200/not0010276_e.html#axzz2KuROlA7M