2013-05-10

Europa 2020ko zortzi adierazleetatik bostetan, Euskal AE goragoko mailan dago, 27-Europar Batasunaren aldean

http://eu.eustat.es/ci_ci/elementos/ele0010400/not0010440_e.html#axzz2Su3FiD3f


Okupazioarekin lotutako adierazleetan atzeraka Euskal AE, Espainian bezalaxe; 27-EBn lehengoan