2014-08-13

GIZARTE EKONOMIAREN ESTATISTIKA 2012 ETA 2013KO AURRERAPENA

2012ko_Gizarte_Ekonomiaren_txostena_OEE_eu.pdf